Cloud Primero

STARTUPS        ENTERPRISE        VC FIRMS

SERVICES        ABOUT US        CLIENT STORIES         INSIGHT

Uw privacy is belangrijk voor Cloud Primero; het behouden van uw vertrouwen is zeer belangrijk voor ons als bedrijf.

Het is Cloud Primero’s beleid om uw privacy te beschermen en te respecteren met betrekking tot alle gegevens die wij mogelijk verzamelen.

Wij hebben dit privacybeleid (“Privacybeleid”) vastgesteld om aan te geven welke gegevens wij op onze Website kunnen verzamelen/verkrijgen, hoe wij deze gegevens gebruiken en verwerken, en onder welke omstandigheden wij verplicht kunnen zijn om deze gegevens aan derden te verstrekken. Het privacybeleid is alleen van toepassing op de gegevens die we verzamelen van de website van Cloud Primero en niet van andere bronnen.

Dit privacybeleid zal samen met de Algemene Voorwaarden de geldende regels en voorschriften zijn met betrekking tot het gebruik van de website.

 • Wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld, wordt u op de hoogte gesteld van het doel van het verzamelen van deze gegevens.
 • Het verzamelen van de persoonlijke gegevens zal alleen voor het aangegeven doel zijn, of doel dat in lijn is met, of vergelijkbaar is met, of in het belang van het bedrijf, de gebruiker of zoals vereist door de wet.
 • Wij zullen de persoonlijke informatie bewaren zolang het doel is vervuld.
 • Alle informatie wordt op wettige wijze verkregen, indien vereist, wordt deze verkregen met medeweten of toestemming van de betrokkene
 • De persoonsgegevens moeten in overeenstemming zijn met of relevant zijn voor het doel waarvoor zij zijn verkregen, en, voor zover dat voor die doeleinden noodzakelijk is, juist, volledig en actueel zijn
 • Wij zullen persoonlijke informatie door redelijke veiligheidsmaatregelen beveiligen tegen mogelijk verlies of diefstal, alsmede tegen ongeoorloofde toegang, blootstelling, kopiëren, gebruik of wijziging
 • Wij zullen onze klanten te allen tijde op de hoogte houden van het beleid met betrekking tot het gebruik van hun persoonlijke informatie.

Wij beschermen uw persoonlijke gegevens koste wat het kost en hebben deze als onze bedrijfsprioriteit. Wij zullen ons te allen tijde houden aan het genoemde Privacybeleid.

WEBSITE BEZOEKERS

Net als de algemene praktijk van website-exploitanten, verzamelt Cloud Primero niet-identificerende informatie die over het algemeen wordt verzameld van de browsers en beschikbaar wordt gesteld, zoals het type browser, taalvoorkeur, siteverwijzingen, en tijd en datum van het verzoek van de gebruikers.

 

Cloud Primero verzamelt de bovengenoemde gegevens om beter te begrijpen hoe Cloud Primero’s websitebezoekers haar website gebruiken. Bovendien kan Cloud Primero niet-identificerende gegevens vrijgeven in geaggregeerde vorm, bijvoorbeeld door het afdrukken van een rapport over trends in het gebruik van haar website.

VERZAMELING VAN IDENTIFICERENDE INFORMATIE

Bepaalde bezoekers van Cloud Primero’s websites gebruiken de site van Cloud Primero op manieren die Cloud Primero in staat stellen identificerende informatie te verzamelen. De hoeveelheid en het type informatie dat Cloud Primero’s verzamelt hangt volledig af van de aard van het gebruik van de website. Zo vragen wij bezoekers die zich aanmelden op het contactformulier op http://cloudprimero.com/ om een gebruikersnaam en e-mailadres op te geven.

BEVEILIGING

Cloud Primero zorgt voor de beveiliging van gegevens door middel van redelijke maatregelen om mogelijke datalekken te beteugelen, hetzij preventief of achteraf. Bovendien worden, om in overeenstemming te zijn en te voldoen aan de GDPR-regelgeving, veilige controlepraktijken uitgevoerd om te zorgen voor legale en standaardactiviteiten en coderingspraktijken. Wij bij Cloud Primero passen ons altijd aan nieuwe manieren aan om onze Gegevensbeveiliging te allen tijde te beveiligen en op orde te houden.

LINKS EN EXTERNE SITES

Onze website kan links bevatten naar sites die niet van ons zijn en die door derden worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde partij. Wij raden u hierbij aan, dringen er bij u op aan en moedigen u aan om het privacybeleid en de algemene voorwaarden van elke site die u bezoekt door te nemen.

 

Wij hebben absoluut geen controle over, en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites, producten of diensten van derden.

Uw privacy is belangrijk voor Cloud Primero; het behouden van uw vertrouwen is zeer belangrijk voor ons als bedrijf.

Het is Cloud Primero’s beleid om uw privacy te beschermen en te respecteren met betrekking tot alle gegevens die wij mogelijk verzamelen.

Wij hebben dit privacybeleid (“Privacybeleid”) vastgesteld om aan te geven welke gegevens wij op onze Website kunnen verzamelen/verkrijgen, hoe wij deze gegevens gebruiken en verwerken, en onder welke omstandigheden wij verplicht kunnen zijn om deze gegevens aan derden te verstrekken. Het privacybeleid is alleen van toepassing op de gegevens die we verzamelen van de website van Cloud Primero en niet van andere bronnen.

Dit privacybeleid zal samen met de Algemene Voorwaarden de geldende regels en voorschriften zijn met betrekking tot het gebruik van de website.

 • Wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld, wordt u op de hoogte gesteld van het doel van het verzamelen van deze gegevens.
 • Het verzamelen van de persoonlijke gegevens zal alleen voor het aangegeven doel zijn, of doel dat in lijn is met, of vergelijkbaar is met, of in het belang van het bedrijf, de gebruiker of zoals vereist door de wet.
 • Wij zullen de persoonlijke informatie bewaren zolang het doel is vervuld.
 • Alle informatie wordt op wettige wijze verkregen, indien vereist, wordt deze verkregen met medeweten of toestemming van de betrokkene
 • De persoonsgegevens moeten in overeenstemming zijn met of relevant zijn voor het doel waarvoor zij zijn verkregen, en, voor zover dat voor die doeleinden noodzakelijk is, juist, volledig en actueel zijn
 • Wij zullen persoonlijke informatie door redelijke veiligheidsmaatregelen beveiligen tegen mogelijk verlies of diefstal, alsmede tegen ongeoorloofde toegang, blootstelling, kopiëren, gebruik of wijziging
 • Wij zullen onze klanten te allen tijde op de hoogte houden van het beleid met betrekking tot het gebruik van hun persoonlijke informatie.

Wij beschermen uw persoonlijke gegevens koste wat het kost en hebben deze als onze bedrijfsprioriteit. Wij zullen ons te allen tijde houden aan het genoemde Privacybeleid.

Net als de algemene praktijk van website-exploitanten, verzamelt Cloud Primero niet-identificerende informatie die over het algemeen wordt verzameld van de browsers en beschikbaar wordt gesteld, zoals het type browser, taalvoorkeur, siteverwijzingen, en tijd en datum van het verzoek van de gebruikers.

 

Cloud Primero verzamelt de bovengenoemde gegevens om beter te begrijpen hoe Cloud Primero’s websitebezoekers haar website gebruiken. Bovendien kan Cloud Primero niet-identificerende gegevens vrijgeven in geaggregeerde vorm, bijvoorbeeld door het afdrukken van een rapport over trends in het gebruik van haar website.

Bepaalde bezoekers van Cloud Primero’s websites gebruiken de site van Cloud Primero op manieren die Cloud Primero in staat stellen identificerende informatie te verzamelen. De hoeveelheid en het type informatie dat Cloud Primero’s verzamelt hangt volledig af van de aard van het gebruik van de website. Zo vragen wij bezoekers die zich aanmelden op het contactformulier op http://cloudprimero.com/ om een gebruikersnaam en e-mailadres op te geven.

Cloud Primero zorgt voor de beveiliging van gegevens door middel van redelijke maatregelen om mogelijke datalekken te beteugelen, hetzij preventief of achteraf. Bovendien worden, om in overeenstemming te zijn en te voldoen aan de GDPR-regelgeving, veilige controlepraktijken uitgevoerd om te zorgen voor legale en standaardactiviteiten en coderingspraktijken. Wij bij Cloud Primero passen ons altijd aan nieuwe manieren aan om onze Gegevensbeveiliging te allen tijde te beveiligen en op orde te houden.

Onze website kan links bevatten naar sites die niet van ons zijn en die door derden worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde partij. Wij raden u hierbij aan, dringen er bij u op aan en moedigen u aan om het privacybeleid en de algemene voorwaarden van elke site die u bezoekt door te nemen.

 

Wij hebben absoluut geen controle over, en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites, producten of diensten van derden.