Cloud Primero

STARTUPS        ENTERPRISE        VC FIRMS

SERVICES        ABOUT US        CLIENT STORIES         INSIGHT

VOORWAARDEN

Zodra u onze website opent, geeft u uw onvoorwaardelijke aanvaarding te worden gebonden door de website Gebruiksvoorwaarden, alle toepasselijke wet-en regelgeving, en accepteert dat u verantwoordelijk wordt gehouden voor niet-naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Indien u niet akkoord gaat met één van de gegeven Gebruiksvoorwaarden, zal het u verboden zijn deze site te gebruiken of te bezoeken.

GEBRUIKSLICENTIE

a. Wij geven slechts tijdelijk toestemming aan de gebruiker om een kopie van de inhoud/materialen/bestanden (informatie of software) te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële tijdelijke weergave. U gaat er ook mee akkoord dat dit slechts een licentie is die u toestaat de website te gebruiken, het is geen middel om enige titel over te dragen. Onder deze licentie mag u niet:

  • De inhoud/materialen/bestanden bewerken/wijzigen of kopiëren.
  • Zich inlaten met enige commerciële activiteit met de inhoud/materialen/bestanden of enige publieke vertoning.
  • Decompileren van software/bestanden/materialen op deze website.
  • Verwijderen of wissen van of knoeien met enig auteursrechtelijk eigendom of andere eigendomsrechten van de inhoud/materialen/bestanden of
  • De inhoud/materialen/bestanden overdragen aan derden of de inhoud/materialen/bestanden “spiegelen” op een andere server

b. De licentie zal worden beëindigd zodra niet-naleving van de beperkingen zal worden ontdekt. Zodra uw licentie is ingetrokken van het bekijken van de materialen, zult u worden verplicht om alle materialen die u had verkregen tijdens uw tijd met de licentie te vernietigen, te verwijderen of niet in bezit te hebben, ongeacht of ze elektronisch zijn of in gedrukte vorm.

Disclaimer

Cloud Primero Private Limited geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent, keurt hierbij alle andere garanties af, waaronder ook, impliciete garanties, gebruiksvoorwaarden, schending van enig recht, controles voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op intellectueel eigendom. Bovendien geeft Cloud Primero Private Limited geen expliciete of impliciete garantie of verklaringen met betrekking tot de authenticiteit, of betrouwbaarheid van het gebruik van de inhoud/materialen/bestanden op haar website.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

BEPERKINGEN

Cloud Primero is niet aansprakelijk voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van onderbreking van de bedrijfsvoering) die voortvloeit uit het gebruik van inhoud/materialen/bestanden op de website, zelfs indien een gemachtigde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

REVISIES EN BEWERKINGEN

De inhoud op de website kan fouten bevatten. Cloud Primero garandeert niet expliciet of impliciet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Cloud Primero kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. Bovendien doet Cloud Primero geen enkele toezegging om de inhoud/materialen/bestanden op haar website bij te werken/te wijzigen

Links

Cloud Primero heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan haar website gecontroleerd of geverifieerd en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. De aanwezigheid van een link impliceert op geen enkele wijze de ondersteuning of goedkeuring van Cloud Primero van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is voor eigen risico van de gebruiker.

WIJZIGINGEN

Cloud Primero kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen of wijzigen. Door gebruik te maken van deze website geeft u te kennen gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden.

Zodra u onze website opent, geeft u uw onvoorwaardelijke aanvaarding te worden gebonden door de website Gebruiksvoorwaarden, alle toepasselijke wet-en regelgeving, en accepteert dat u verantwoordelijk wordt gehouden voor niet-naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Indien u niet akkoord gaat met één van de gegeven Gebruiksvoorwaarden, zal het u verboden zijn deze site te gebruiken of te bezoeken.

a. Wij geven slechts tijdelijk toestemming aan de gebruiker om een kopie van de inhoud/materialen/bestanden (informatie of software) te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële tijdelijke weergave. U gaat er ook mee akkoord dat dit slechts een licentie is die u toestaat de website te gebruiken, het is geen middel om enige titel over te dragen. Onder deze licentie mag u niet:

  • De inhoud/materialen/bestanden bewerken/wijzigen of kopiëren.
  • Zich inlaten met enige commerciële activiteit met de inhoud/materialen/bestanden of enige publieke vertoning.
  • Decompileren van software/bestanden/materialen op deze website.
  • Verwijderen of wissen van of knoeien met enig auteursrechtelijk eigendom of andere eigendomsrechten van de inhoud/materialen/bestanden of
  • De inhoud/materialen/bestanden overdragen aan derden of de inhoud/materialen/bestanden “spiegelen” op een andere server

b. De licentie zal worden beëindigd zodra niet-naleving van de beperkingen zal worden ontdekt. Zodra uw licentie is ingetrokken van het bekijken van de materialen, zult u worden verplicht om alle materialen die u had verkregen tijdens uw tijd met de licentie te vernietigen, te verwijderen of niet in bezit te hebben, ongeacht of ze elektronisch zijn of in gedrukte vorm.

Cloud Primero Private Limited geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent, keurt hierbij alle andere garanties af, waaronder ook, impliciete garanties, gebruiksvoorwaarden, schending van enig recht, controles voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op intellectueel eigendom. Bovendien geeft Cloud Primero Private Limited geen expliciete of impliciete garantie of verklaringen met betrekking tot de authenticiteit, of betrouwbaarheid van het gebruik van de inhoud/materialen/bestanden op haar website.

Cloud Primero is niet aansprakelijk voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van onderbreking van de bedrijfsvoering) die voortvloeit uit het gebruik van inhoud/materialen/bestanden op de website, zelfs indien een gemachtigde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

De inhoud op de website kan fouten bevatten. Cloud Primero garandeert niet expliciet of impliciet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Cloud Primero kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. Bovendien doet Cloud Primero geen enkele toezegging om de inhoud/materialen/bestanden op haar website bij te werken/te wijzigen

Cloud Primero heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan haar website gecontroleerd of geverifieerd en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. De aanwezigheid van een link impliceert op geen enkele wijze de ondersteuning of goedkeuring van Cloud Primero van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is voor eigen risico van de gebruiker.

Cloud Primero kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen of wijzigen. Door gebruik te maken van deze website geeft u te kennen gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden.